Odpověď Radě

Jak vyplývá z dopisu Rady (viz předchozí příspěvek), pro Radu byla stížnost příliš velkým soustem. Tudíž jsem nucen poslat jí následující odpověď:

Odpověď Radě v PDF

Odpověď Rady

V předchozích dnech Rada na stížnost odpověděla následujícím způsobem:
Číst více…

Odpověď Evropským hodnotám

Ke stížnosti (respektive k jedné z jejích pracovních verzí) vyšla tzv. analýza od Evropských hodnot. Nutno říct, že jsem od nich očekával trochu víc. Ne o mnoho, ale přesto…

Tak jsem vzal do ruky červenou propisku a během odpoledne jsem jim to trochu proškrtal. Výsledek je uveden v příloze.

Posudek tzv. analýzy stížnosti

Advertisement

Proč tato stránka?

Tato stránka slouží jako veřejný archiv stížnosti na zpravodajství ČT k ukrajinské krizi. Každý si tedy stížnost či její jednotlivé části může přečíst a sám za sebe posoudit, jak ČT funguje.

Celý text stížnosti v PDF
Celá stížnost ve Wordu

Připomínky či návrhy je možné zasílat na email stiznostct@post.cz